Barokní opera pro děti Gratulační opera císařského vicekapelníka na libreto Pietra Pariatiho byla věnována hraběnce Marianně Althanové, rozené Pignatelli, k jejím jmeninám. Sólové party byly komponovány pro její děti ve věku 10–16 let. Ty si v přestrojení za pastýře a nymfy postupně vybírají jako svůj atribut květiny, které jsou v souladu s jejich dobrými charakterovými vlastnostmi. Posléze z nich společně uvijí dar v podobě Girlandy z květů a ověnčí jím bohyni Auroru, za níž se ve skutečnosti skrývá jejich šlechetná maminka. Mirtillo, pan hrabě Michal Jan (*1710). Netřesk (stálost, oddanost) – Ondřej Pupík – bas Tirsi, pan hrabě Karel (*1714). Jasmín (čistota, nevinnost) – Marek Řihák – tenor Melinto, pan hrabě Antonín Ignác (*1716). Hyacint (láska, věčný cit) – Šimon Hron / Jiří Kukal – alt Idalba, paní hraběnka (Marie) Tereza (*1711). Růže (krása, počestnost chráněná trny) – Aneta Ručková – soprán Elpina, paní hraběnka Michaela (neexistovala). Laskavec (kvete za jitřního úsvitu) – Juliána Synková – soprán Auretta, paní hraběnka Marianna (Sidonie) (*1715). Fialka (prostá) – Dorota Smělíková – soprán

Hudební nastudování a režie: Tomáš Hanzlík
Scéna a kostýmy: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík
Baroque opera for children The gratulation opera by the Imperial Deputy Kapellmeister based on the libretto by Pietro Pariati was dedicated to Marianna Pignatelli, Countess of Althann, on the occasion of her name day. The solo parts were composed for her children aged 10 to 16. Dressed as shepherds and nymphs, the children choose flowers which are consistent with their good personal traits as their attributes. Afterwards they together create a gift of a garland of flowers and take it to adorn Goddess Aurora, who is in fact their noble mother. Mirtillo, Count Michael John (born in 1710). Sempervivum (constancy, devotion) – Ondřej Pupík – bass Tirsi, Count Charles (born in 1714). Jasmine (purity, innocence) – Marek Řihák – tenor Melinto, Count Anthony Ignatius (born in 1716). Hyacinth (love, eternal feelings) – Šimon Hron – alto Idalba, Countess (Mary) Therese (born in 1711). Rose (beauty, virtue protected by thorns) – Aneta Ručková – soprano Elpina, Countess Michaela (not a historical figure). Amaranth (blooms in the early morning light) – Juliána Synková – soprano Auretta, Countess Marianna (Sidonia) (born in 1715). Violet (modesty) – Dorota Smělíková – soprano

Musical arrangement and direction: Tomáš Hanzlík
Stage and costume design: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík 18 August Baroque Summer Stage Chrudim
Barock-Oper für Kinder Die Gratulationsoper des kaiserlichen Vizekapellmeisters mit dem Libretto von Pietro Pariati wurde Marianna Althano, geb. Pignatelli, zu deren Namenstag gewidmet. Die Soli wurden für ihre Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren komponiert. Diese nehmen in der Verkleidung als Hirten und Nymphen allmählich ein Attribut von Blumen als ihres an, wobei die Blumen in Einklang mit deren charakterlichen Eigenschaften stehen. Später winden sie hieraus ein Geschenk in Form einer Girlande aus Blumen und schmücken die Göttin Aurora hiermit, hinter der sich wiederum ihre edle Mutter verbirgt. Mirtillo, der Graf Michal Jan (*1710). Hauswurzen (Stetigkeit, Ergebenheit): Ondřej Pupík – Bass Tirsi, der Graf Karl (*1714). Jasmin (Reinheit, Unschuld): Marek Řihák – Tenor Melinto, der Graf Anton Ignaz (*1716). Hyazinth (Liebe, ewiges Gefühl): Šimon Hron/Jiří Kukal – Alt Idalba, die Gräfin (Maria) Theresa (*1711). Rose (Schönheit, durch Dornen geschützte Keuschheit): Aneta Ručková – Sopran Elpina, die Gräfin Michaela (existierte nicht). Amarant (blüht bei Tagesanbruch): Juliana Synková – Sopran Auretta, die Gräfin Marianna (Sidonie) (*1715). Veilchen (Schlichtheit): Dorota Smělíková – Sopran Musikalische

Einstudierung und Regie: Tomáš Hanzlík
Szene und Kostüme: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík

Foto: © Milada Hronová