Dvě neobarokní opery

Antický mýtus o sličném mladíkovi Endymionovi byl pro své silné poselství o umění, stejně jako on nesmrtelné a mladé, oblíbeným námětem ve všech epochách. 12. září 1727 byla na dvoře olomouckého biskupa kardinála Wolfganga Schrattenbacha v Kroměříži inscenována latinská opera s tímto názvem. Autorem textu i hudby byl regent místního piaristického hudebního semináře P. David Kopecký (1696 – 1758), ale do současnosti se z opery dochovalo pouze libreto. Novodobě jej zhudebnil a inscenoval skladatel a muzikolog Tomáš Hanzlík. Děj opery spočívá ve sváru bohyně Diany, která lásku odmítá, ba dokonce pod trestem smrti zakáže, a boha Amora, který naopak lásku neustále způsobuje. Oním dramatizujícím prvkem je právě Endymion, do nějž se během jeho hledání zatoulaného psíka postupně všichni zamilují. Včetně cudné Diany. Úspěch opery Endymio podnítil Kopeckého k dalšímu opernímu opusu, takže přesně po roce měla v zámeckém divadle v den Schrattenbachových narozenin premiéru Yta innocens. Také z této opery se dochovalo pouze libreto. Z jeho částí vznikly novodobě hned dvě opery. Z nepoužitých fragmentů textu Nevinné Yty vznikla opera Torso, vytvořená záměrně jako fragment, evokující pomalý zánik uměleckého díla. To ale i ve své torzovitosti promlouvá silným emocionálním obsahem. Opera je co do počtu repríz nejúspěšnější inscenací Ensemble Damian.

Endymio – Filip Dámec – kontratenor
Diana – Markéta Israel Večeřová – soprán
Aurilla – Dorota Smělíková – alt
Thyrsus – Radek Prügl – tenor
Sylvanus – Pavel Maška – bas
Amor – Šimon Hron
Morfeus – Jindřich Večeřa
Hudební nastudování a režie: Tomáš Hanzlík
Scéna a kostýmy: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík


Two neo-Baroque operas

The ancient myth about a fair young man named Endymion was a popular theme in all eras because of its strong message with respect to art, immortality, and youth. A Latin opera of the same name was performed at the court of the Olomouc bishop, Cardinal Wolfgang Schrattenbach, in Kroměříž on 12 September 1727. P. David Kopecký (1696 – 1758), the regent of the local Piarist music seminar, was the author of the libretto as well as the music; only the libretto, however, has been preserved. Composer and musicologist Tomáš Hanzlík is the author of the new musical production. The plot of the opera lies in the feud between Goddess Diana, who rejects love and forbids it under pain of death, and God Amor, who is always bringing about love. The dramatic element is Endymion, with whom everyone gradually falls in love during his search for a stray dog. Including the chaste Diana. The success of Endymio encouraged Kopecký to write another opera opus, and so exactly one year later Yta innocens premiered at the castle theatre on Schrattenbach’s birthday. Again, only the libretto has been preserved. Two operas have been written on the basis of parts of the libretto. The opera Torso, based on the unused fragments of Yta innocens, was deliberately created as a fragment, evoking the slow demise of a work of art. Nevertheless, the work still has a strong emotional content. In terms of the number of reruns, the opera is the most successful production of Ensemble Damian.

Endymio – Filip Dámec – countertenor
Diana – Markéta Israel Večeřová – soprano
Aurilla – Dorota Smělíková – alto
Thyrsus – Radek Prügl – tenor
Sylvanus – Pavel Maška – bass
Amor – Šimon Hron
Morpheus – Jindřich Večeřa
Musical arrangement and direction: Tomáš Hanzlík
Stage and costume design: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík

Foto: © Milada Hronová