Johann Adolph Hasse: La Semele (1726)

/Johann Adolph Hasse: La Semele (1726)
Johann Adolph Hasse: La Semele (1726)2016-07-22T10:51:59+00:00

Barokní opera (vhodné pro diváky starší 12 let)

Partitura neapolské serenaty, dochovaná unikátně ve Vídni, pochází ze sbírky hraběte Questenberga v Jaroměřicích nad Rokytnou. Libreto Francesca Ricciardiho zpracovává Ovidiovo téma nemanželského poměru boha Jupitera a královské dcery Semelé, pronásledovaných žárlivou bohyní Júnó. Semelé byla neobyčejně krásná dcera thébského krále Kadma a jeho božské manželky Harmonie. Vládce bohů Jupiter byl uchvácen její krásou a často se s ní stýkal v podobě krásného jinocha. Jovově manželce Junoně však neuniklo záletnictví jejího chotě a ve své nezkrotné žárlivosti se rozhodla, že Semelu zničí. Přijala podobu Semeliny staré chůvy a vzbudila dívčiny pochybnosti, zda její tolik milovaný jinoch je vskutku Jupiter, nebo zda se za něho jen vydává. Semelé se dala zviklat a uposlechla lstivě našeptané rady, že má donutit svého milence, aby se jí zjevil v plné nádheře jako vládce bohů. Semelé si zavázala Jova přísahou, že splní její jediné přání. Marně se pak Jupiter snažil odvrátit Semelu od tohoto požadavku, neboť věděl, že to znamená její záhubu, ale ani on sám nemohl zrušit nejposvátnější přísahu a musel své milence vyhovět. Při příštím setkání stanul Jupiter před Semelou jako vládce bohů s hromy a blesky. Nešťastnice v ničivém jasu shořela. Jupiter ji však záhy uvedl na Olymp a Junoně nezbylo než se smířit se svou bývalou sokyní. Námět díla je tedy nadmíru aktuální i atraktivní: Jak úspěšně vyřešit milostný trojúhelník.

Semele – Hana Holodňáková – soprán
Giunone / Climene – Dora Pavlíková – soprán
Giove – Martin Ptáček – kontratenor
Amor / Génius – Šimon Hron
Climene / Vendeta – Sergej Sanža
Hudební nastudování a režie: Tomáš Hanzlík
Scéna a kostýmy: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík


Foto: © Milada Hronová