Program 2019

/Program 2019
Program 20192019-03-28T07:09:38+00:00

Dotazy ke vstupenkám: Kateřina Hiklová | ensembledamian@gmail.com | tel. 731 759 700
Předprodej vstupenek od 21. 7. bude možný pouze online nebo prodej na místě od 18 hodin.

Předprodej vstupenek na večerní program končí každý den ve 12 hodin!
18.00 – prodej lístků na místě
18.30 – welcome drink výběrová vína/nealko
19.00 – začátek představení

7.-8. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Karl Ditters von Dittersdorf: Il tribunale di Giove (Berlin 1775)

Obnovená světová premiéra barokní serenaty

Serenata vznikla pro oslavu narozenin pruského krále Fridricha II. Velikého (1712-1786) a měla premiéru 24. ledna 1775 v Berlíně. V prologu vystupují alegorické postavy Osud, Čas a Genius Evropy. V samotné jednoaktové serenatě vystupují olympští bohové: Jupiter, Apollo, Minerva, Mars a Štěstěna. Zajímavostí je, že každý božský výstup je komentován sborem, což dává serenatě monumentální oratorní charakter. Jak ale vyplývá z tisku libreta obsahujícího detailní popisy scén, byla provozovaná v divadle scénicky. Rukopisná partitura je zachovaná v Royal College of music v Londýně s datem vzniku 1774. Tento letopočet se také udává u příležitosti uvedení serenaty na Jánském vrchu. Je možné, že se jednalo o jakousi domácí zkoušku, či předpremiéru, jak dosvědčuje u jiných děl Dittersova autobiografie.
Délka: cca 120 min

Vstupenky

7. 7. 2019
8. 7. 2019

9. – 12. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Tomáš Hanzlík: Endymio (Kroměříž 1727, 2001)

Repríza neobarokní opery

Aktualizované nastudování v novém obsazení neobarokní latinské opery. Antický mýtus o sličném mladíkovi Endymionovi, do kterého se postupně všichni fatálně zamilovávají, byl pro své alegorické podobenství o nestárnoucí kráse umění oblíbeným námětem ve všech epochách. 12. září 1727 byla na dvoře olomouckého biskupa kardinála Wolfganga Schrattenbacha v Kroměříži inscenována latinská opera s tímto názvem. Autorem textu i hudby byl regent místního piaristického hudebního semináře P. David Kopecký (1696-1758). Nedochovaná hudba ve stylu neobarokního minimalismu byla vytvořena také na základě fragmentů piaristických skladeb z kroměřížského archivu.
Délka: cca 50 min

Obsazení

Diana: Kristýna Vylíčilová
Aurilla: Dorota Grossová
Endymio: Vojtěch Pačák
Thyrsus: Vincenc Ignác Novotný
Sylvanus: Jiří Poláček

12. – 15. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Piramo e Tisbe (Olomouc 1712, Olomouc 2019)

Světové premiéra neobarokní opery

Piramo e Tisbe se zakládá na příběhu milenců Pyrama a Thisbe, jak je tento popsán v Ovidiových Metamorfózách (jako působivé vyprávění o tajných schůzkách zamilovaných, kteří se mohli domlouvat pouze skulinou ve zdi dělící oba domy). Stejný příběh se stal námětem parodie Sheakespearova Snu noci Svatojánské. K dochovanému textu vytvoří nově hudbu renomovaný skladatel Tomáš Hanzlík ve stylu neobarokního minimalismu.
Délka: cca 45 min

Vstupenky

9. 7. 2019
10. 7. 2019
11. 7. 2019
12. 7. 2019

13. – 16. 7., začátek představení v 19.00 hodin

František Antonín Míča: Zpívaná rozjímání (Jaroměřice na Rokytnou 1727)

Obnovená světová premiéra barokního oratoria

Scénické provedení jediného dochovaného oratoria kapelníka hraběte Questenberga premiérovaného původně u Božího hrobu v jaroměřickém farním kostele 11. dubna 1727. Provedení oratoria Abgesungene Betrachtungen se konalo dopoledne po pašijovém kázání. Zachoval se dobový tisk básnického překladu do češtiny.

Vstupenky

13. 7. 2019
14. 7. 2019
15. 7. 2019
16. 7. 2019

17. – 20. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Johann Heinrich Schmelzer: Die sieben Alter stimben zu samben (Praha 1680)

Obnovené světové premiéry

Serenata byla provedena večer 18. ledna v den narozenin rakouské arcivévodkyně Marie Antonie. Při tvorbě textu vycházel libretista Johann Albrecht Rudolph z Ptolemaiova členění lidského života do sedmi etap. Dětství oslavuje arcivévodkyninu krásu a staví ji nad Venuši. Čas tuto krásu zachová na věky. Všechny postavy slibují, že budou následovat arcivévodkyni a zůstanou jí věrni. Velebí ji také Důvtip a Ctnost. Dospělý věk posílá do světa Fámu, aby hlásala, že se před arcivévodkyní sklání. Rozumný věk slibuje, že potěší Marii Antonii plodností. Nastávající věk zavolá Dianu a žádá ji o uspořádání slavnostního honu. Přicházejí ostatní bohyně. Pallas ujišťuje zúčastněné, že umírní všechny nepřátele a poddaným nařídí věrnost. Juno obdaruje arcivévodkyni bohatstvím a slávou. Končící se věk přeje oslavenkyni zdraví a novou sílu do nadcházejícího života. Prožitý věk symbolicky předává vládu a zve na scénu Múzy, jež na základě výzvy Apollóna zazpívají závěrečný hold.

Johann Heinrich Schmelzer: Le Veglie ossequiose (Laxenburg 1679)

Dílo bylo zkomponováno k příležitosti oslav narozenin císaře Leopolda I., které slavil 9. června. Provedení se uskutečnilo na zámku Laxenburg na hladině vodního příkopu v zámecké zahradě. Autorem textu byl císařský dvorní básník Nicolò Minato. V díle vystupuje celkem pět postav – alegorií: Fortuna, Virtù, Giubilio, Piacere, Il silentio notturno. Císařovy ctnosti postavy přirovnávají k nekonečnému moři a zároveň zdůrazňují nutnost bdění při plavbě po něm.

Vstupenky

17. 7. 2019
18. 7. 2019
19. 7. 2019
20. 7. 2019

21. – 24. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Pietro Andrea Ziani: L’Elice Per Musica. Introduzzione ad un Regio Balletto nel Di Natale Della (Amalienburg 1666)

Obnovená světová premiéra barokní serenaty

Libreto pro císařovnu vdovu Eleonoru Magdalenu (1630–1686) napsal v roce 1666 Domenico Federici (1633–1720). Dramatizaci odehráli dvorští herci v jednodušších kulisách architekta a scénografa Lodovica Ottavia Burnaciniho v zahradách Amalienburgu při příležitosti císařovniných narozenin. Hudbu zkomponoval Pietro Andrea Ziani (kolem 1617–1684). Federici přepsal příběh z Ovidiových proměn
Délka: cca 60 min

Vstupenky

21. 7. 2019
22. 7. 2019
23. 7. 2019
24. 7. 2019

25. – 28. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Tomáš Hanzlík: Lacrimae Alexandri magni (Lipník nad Bečvou 1764, Praha 2007)

Repríza neobarokní opery

Neobarokní opera. Závěrečná část neobarokní piaristické trilogie zhudebňující anonymní text latinské školské hry. Děj vychází z krátké epizody Plútarchova životopisu Alexandra Makedonského. Dvanáctiletý makedonský princ si vyloží věštbu svých slz jako následek otcovy porážky ve válce. Avšak ve chvíli, kdy vyrazí s vlastním vojskem otci na pomoc, přichází posel, aby oznámil otcovo vítězství. Alexandr se v tu chvíli rozpláče, protože má pocit, že se otci nikdy nevyrovná.
Délka: cca 120 min

Vstupenky

25. 7. 2019
26. 7. 2019
27. 7. 2019
28. 7. 2019