Program 2019

/Program 2019
Program 20192019-07-09T07:02:21+00:00

Dotazy ke vstupenkám: Kateřina Hiklová | ensembledamian@gmail.com | tel. 731 759 700
Předprodej vstupenek od 21. 7. bude možný pouze online nebo prodej na místě od 18 hodin.

Předprodej vstupenek na večerní program končí každý den ve 12 hodin!
18.00 – prodej lístků na místě
18.30 – welcome drink výběrová vína/nealko
19.00 – začátek představení

7.-8. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Karl Ditters von Dittersdorf: Il tribunale di Giove (Berlin 1775)

Novodobá premiéra serenaty

Serenata měla premiéru v rámci oslav narozenin pruského krále Fridricha II. Velikého 24. ledna 1775. V prologu alegorická postava Genia Evropy v doprovodu Času strhává roušku Osudu a ptá se ho na to, kdo by měl vládnout kontinentu, aby zajistil prosperitu a mír. Osud odkazuje na rozhodnutí samotného Jupitera a posílá je na Olymp. V samotné jednoaktové serenatě pak bohové Apolón, Minerva, Mars a Štěstěna s podporou svých sborů přednášejí jednotlivě odlišné koncepty řízení Evropské unie. Jupiter nakonec oznamuje, že už má člověka, který spojuje přednosti všech božských rivalů: je jím právě jubilující pruský král.

Rukopisná partitura je zachovaná v Royal College of music v Londýně s datem vzniku 1774. Tento letopočet se také udává u příležitosti uvedení serenaty na Jánském vrchu. Je možné, že se jednalo o jakousi domácí zkoušku, či předpremiéru, jak dosvědčuje u jiných děl Dittersova autobiografie.

Účinkují

Lucie Kaňková, Kristýna Vylíčilová, Monika Jägerová, Leandro Lafont, Jakub Rousek
Režie: Tomáš Hanzlík

Vstupenky

7. 7. 2019
8. 7. 2019

9. – 12.7., začátek představení v 19 hodin

Tomáš Hanzlík: Piramo e Tisbe (Olomouc 1712)

Tomáš Hanzlík: Endymio (Kroměříž 1727)

Dvě neobarokní opery

Z obou oper věnovaných původně olomouckému biskupovi Wolfgangu Hanibalovi ze Schrattenbachu se zachovala pouze libreta. První zpracovává tragický příběh mladých milenců, kterým lásku odpírají rodiče. V noci u pramene na tajném místě setkání překvapí Thisbé lvice. Při útěku ztratí závoj, který lvice tlamou zkrvavenou od právě skoleného býka roztrhá. Pyramos v domnění, že jeho láska zahynula, spáchá sebevraždu. Když po návratu Thisbé pochopí jeho tragický omyl, nalehne na stejný meč. Jejich krev potřísní plody moruše, které mají od té doby purpurovou barvu, stejně jako biskupem očekávaný purpurový kardinálský plášť.
Konflikt mýtu o Endymionovi spočívá v jeho kráse. Problematickou lásku, kterou postupně u všech vzbuzuje, však odmítne a přijme raději věčný spánek, který mu však zajistí nesmrtelnost. Také toto podobenství o nestárnoucí kráse umění bylo odkazem na estetické preference olomouckého biskupa.

Piramo e Tisbe je první doložená opera provozovaná na Moravě. Byla zkomponována u příležitosti slavnostního biskupského svěcení Wolfganga Hanibala ze Schrattenbachu. Autory díla byli salcburští umělci: libretistou Francesco Maria Raffaelini, autorem hudby byl dvorní skladatel tamního arcibiskupa Mathias Sigismund Biechteler. Původní starověký milenecký příběh známý z Ovidiových Proměn je použit jako připodobnění svazku, které poutá šlechetné srdce biskupa k jeho novému sídelnímu městu. Olomouc je vykreslena jako nebe, na němž září jako slunce osoba nového biskupa. Plody moruše, které potřísnila krev nešťastných milenců a mají od té doby purpurovou barvu, odkazují zároveň k barvě biskupem očekávaného purpurového pláště kardinála. Z opery se zachovalo pouze italské libreto, které Hanzlík doplnil o některé latinské části původního Ovidiova textu.
Konflikt mýtu o Endymionovi spočívá v jeho kráse. Problematickou lásku, kterou postupně u všech vzbuzuje, však odmítne a přijme raději věčný spánek, který mu však zajistí nesmrtelnost. Také toto podobenství o nestárnoucí kráse umění bylo odkazem na estetické preference olomouckého biskupa. Opera měla premiéru u příležitosti biskupových narozenin a autorem ztracené hudby i libreta byl řeholní skladatel piarista P. David Kopecký a S. Joanne.

Účinkují

Markéta Israel Večeřová, Vincenc Ignác Novotný, Jiří Poláček, Stefan Kunath, Eliška Zajícová, Vojtěch Pačák
Režie: Tomáš Hanzlík

Vstupenky

9. 7. 2019
10. 7. 2019
11. 7. 2019
12. 7. 2019

13. – 16. 7., začátek představení v 19.00 hodin

František Antonín Míča: Zpívané rozjímání (Jaroměřice na Rokytnou 1727)

Scénické oratorim a dobové kázání v barokní češtině

Jediné dochované Míčovo oratorium zkomponované pro hraběte Qustenberga zpracovává původně německý text. Existuje ovšem dobový český překlad, ve kterém dílo dosud nezaznělo. Bylo provedeno před kulisou Božího hrobu alegorickými postavami Útrpnosti, Duše a Hříšníka, vyrovnávajícími se s Kristovou obětí, který je vybízí k následování a odvržení všeho pozemského.
V první části večera zazní také novodobá premiéra Koncertu pro cembalo Josefa Antonína Štěpána a dobové kázání Pavla Josefa Axlara, zpracované jako melodram.

Účinkují

Zuzana Kopřivová, Zuzana Petrasová, Vladimír Šlepec, Michal Marhold
Režie: Tomáš Hanzlík

Vstupenky

13. 7. 2019
14. 7. 2019
15. 7. 2019
16. 7. 2019

17. – 20. 7., začátek představení ve 21.00 hodin

Johann Heinrich Schmelzer: Le Veglie ossequiose (Laxenburg 1679)

Johann Heinrich Schmelzer: Die sieben Alter stimben zu samben (Praha 1680)

Novodobá světová premiéra dvou barokních serenat

První dílo bylo zkomponováno k příležitosti oslav narozenin rakouského císaře Leopolda I., které slavil 9. června. Provedení se uskutečnilo na zámku Laxenburg na hladině vodního příkopu v zámecké zahradě. Autorem textu byl císařský dvorní básník Nicolò Minato. V díle vystupuje celkem pět postav – alegorií: Fortuna, Virtù, Giubilio, Piacere, Il silentio notturno. Císařovy ctnosti postavy přirovnávají k nekonečnému moři a zároveň zdůrazňují nutnost bdění při plavbě po něm.

Druhá serenata byla provedena večer 18. ledna v den narozenin rakouské arcivévodkyně Marie Antonie. Při tvorbě textu vycházel libretista Johann Albrecht Rudolph z Ptolemaiova členění lidského života do sedmi etap. Dětství oslavuje arcivévodkyninu krásu a staví ji nad Venuši. Čas tuto krásu zachová na věky. Všechny postavy slibují, že budou následovat arcivévodkyni a zůstanou jí věrni. Velebí ji také Důvtip a Ctnost. Dospělý věk posílá do světa Fámu, aby hlásala, že se před arcivévodkyní sklání. Rozumný věk slibuje, že potěší Marii Antonii plodností. Nastávající věk zavolá Dianu a žádá ji o uspořádání slavnostního honu. Přicházejí ostatní bohyně. Pallas ujišťuje zúčastněné, že umírní všechny nepřátele a poddaným nařídí věrnost. Juno obdaruje arcivévodkyni bohatstvím a slávou. Končící se věk přeje oslavenkyni zdraví a novou sílu do nadcházejícího života. Prožitý věk symbolicky předává vládu a zve na scénu Múzy, jež na základě výzvy Apollóna zazpívají závěrečný hold.

Představení se koná za finanční podpory Višegradského fondu a Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze.

Více informací na webu: http://www.jhschmelzer.eu/

Účinkují

Megan Koch, Josefina Maldonado, Bree Nichols, Jason Nichols, T. Hastings Reevs
Režie: Rocc 
Umělecká vedoucí: Veronika Manová
Kostýmy: Borjan Litovski (MK)

Vstupenky

17. 7. 2019
18. 7. 2019
19. 7. 2019
20. 7. 2019

21. – 24. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Pietro Andrea Ziani: L’Elice (Vídeň 1666)

Novodobá premiéra opery

Komická opera s prvky commedie del´arte zkomponovaná k narozeninám maminky císaře Leopolda I. volně zpracovává mýtus o nymfě Kalistó, zde přejmenované na Elice. Ta by jako Dianina družka měla zůstat cudná a odříkat se milostných pletek. Obzvlášť o to dbá její královský otec Lykaón. V přestrojení za dvořana se jí totiž snaží svést samotný Jupiter. Když se ho nevědoucí král snaží zahnat oštěpem, netrefí se a je proměněn ve vlka. Hříšná Elice pak Dianou v medvědici. Jupiter však tuto metamorfózu využije po svém a bere svou milenku na nebe jako souhvězdí. V závěru opery tančily balet samotné císařovy sestry na hudbu Johanna Heinricha Schmelzera, která se unikátně zachovala v Kroměříži.

Účinkují

Hana Holodňáková, Helena Kalambová, Martin Ptáček, Jiří Poláček, Vincenc Ignác Novotný, Isabella Shaw, Rostislav Baláž
Režie: Tomáš Hanzlík

Vstupenky

21. 7. 2019
22. 7. 2019
23. 7. 2019
24. 7. 2019

25. – 28. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Tomáš Hanzlík: Lacrimae Alexandri magni (Lipník nad Bečvou 1764, Praha 2007)

Neobarokní opera

Původní latinská divadelní hra měla být pro studenty piaristického gymnázia motivací k ctižádostivosti. Přesto děj vycházející z krátké epizody Plútarchova životopisu Alexandra Makedonského tento povahový rys spíše ironizuje. Dvanáctiletý makedonský princ si vyloží věštbu svých slz jako následek otcovy porážky ve válce. Ve chvíli, kdy vyrazí s vlastním vojskem otci na pomoc, přichází posel, aby zvěstoval otcovo vítězství. Alexandr se v tu chvíli rozpláče, protože má pocit, že se otci nikdy nevyrovná.

Účinkují

Jiří Kukal, Filip Dámec, Bedřich Lévi, Raman Hasymau, Vincenc Ignác Novotný, Aleš Procházka, Jan Vaculík, Sergej Sanža, Michal Bumbálek, Pavel Doucek (divadlo Facka). V roli Historica se představí jako host Jan Přeučil.
Režie: Tomáš Hanzlík

Vstupenky

25. 7. 2019
26. 7. 2019
27. 7. 2019
28. 7. 2019